INTRETINERE PROGRAMATA

După cum este prevăzut de legile în vigoare din domeniu, toţi utilizatorii de utilaje de ridicat greutăţi sunt obligaţi să efectueze întreţinerea periodică preventivă a acestor utilaje.

Conştienţi fiind de faptul că o întreţinere preventivă poartă răspunderea îngrijirii şi a funcţionalităţii tehnice a instalaţiilor dumneavoastră de ridicare de greutăţi, BONFANTI a organizat în cadrul companiei sale un sistem calificat de întreţinere, în măsură să păstreze în condiţii optime utilajele dumneavoastră de ridicat greutăţi.

Ampla structură dedicată serviciilor de întreţinere preventivă este organizată pe baza sistemului de calitate al companiei, certificat după standardele ISO 9001 oferind flexibilitate şi punctualitate în cadrul intervenţiilor în funcţie de exigenţele clientului.

BONFANTI oferă patru tipuri de contracte special studiate pentru o întreţinere preventivă a utilajelor de ridicare. Astfel veţi putea alege contractul care consideraţi că vi se potriveşte respectând normele în vigoare.

Dacă în schimb nu aţi găsit încă acel contract de întreţinere care să răspundă exigenţelor dumneavoastră sau nu ştiţi care dintre acestea este potrivit activităţii dumneavoastră, puteţi spă apelaţi la sfaturile membrilor biroului de asistenţă tehnică a companiei BONFANTI care va fi bucuroasă să vă ajute în alegerea de făcut.

Tipuri de controale:

  • CONTROL GENERAL (tip A+B+C)
  • CONTROL FUNII (tip B)

Se la Vostra azienda possiede impianti che lavorano a ciclo continuo, le attrezzature di sollevamento sono sottoposte ad usura costante ed i fermi macchina sono incombenze in cui non potete incappare, allora dovete optare per il nostro CONTRATTO SPECIALE studiato appositamente per richieste particolari.

Il contratto speciale viene conformato alla tipologia della macchina ed al suo utilizzo e prevede controlli diversi per tutte le tipologie di macchine presenti nella Vostra azienda.

La particolarità di questo contratto è l’elasticità che permette il suo impiego in più settori garantendo il rispetto delle norme vigenti ed assicurandovi controlli frequenti e professionali.

Se utilizzate POCO i Vostri impianti di sollevamento e l’utilizzo degli accessori per la movimentazione del carico è limitato a sollevamenti con basse portate es. (piccole officine meccaniche, carpenterie, piccole produzioni ecc.) questo è il contratto adatto a Voi.

Il nostro CONTRATTO PER SERVIZIO LEGGERO studiato per questa tipologia di imprese prevede 3 (tre) controlli fune (tipo B) ed 1 (uno) controllo generale (tipo A+B+C) di tutta la macchina.

Se utilizzate MEDIAMENTE i Vostri impianti di sollevamento o movimentate materiali costosi e l’utilizzo degli accessori per la movimentazione del carico è giornalmente sottoposto a carichi medio-pesanti con portate elevate es. (carpenterie pesanti, officine ad alta produttività, piccoli cantieri navali, medie produzioni di coil ecc.) questo contratto soddisfa le Vostre esigenze.

Il nostro CONTRATTO PER SERVIZIO MEDIO studiato per questa tipologia di imprese prevede 2 (due) controlli fune (tipo B) alternati a 2 (due) controlli generali (tipo A+B+C) per mantenere efficienza e sicurezza sempre sotto il Vostro controllo.

Se utilizzate MOLTO i Vostri impianti di sollevamento o movimentate materiali con sistemi semiautomatici e gli accessori per la movimentazione del carico sono giornalmente sottoposti a carichi pesanti e frequenti es. (movimentazione film, movimentazione coil pesanti, cantieri navali, cementerie, forge, fonderie, movimentazione carichi pesanti ecc.) questo è il contratto giusto per Voi.

Il nostro CONTRATTO PER SERVIZIO PESANTE studiato per questa tipologia di imprese prevede 4 (quattro) controlli generali (tipo A+B+C). Questo contratto offre alta sicurezza e controlli necessari per evitare incresciosi fermi macchina.

TOP