LEGI NORMATIVE

BONFANTI, care s-a preocupat întotdeauna de respectarea legilor în vigoare în materie de siguranţă, a îmbunătăţit serviciul de asistenţă tehnică oferită clienţilor săi cu decizia fermă de a respecta toate prevederile normelor în vigoare. Formarea angajaţilor noştri este într-o continua actualizare ceea ce face să crească profesionalismul şi experienţa într-un sector de nişă cum ar fi cel al utilajelor de ridicat greutăţi.

DIRECTIVA CU PRIVIRE LA UTILZAJE 2006/42/CE

DIRECTIVA 2006/42/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI EUROPEAN din data de 17 mai 2006 cu privire la utilaje şi care modifică directiva 95/16/CE (reformă) (Text pentru spaţiu Economic European)

Primită prin decretul legislativ nr. 17 din 27 ianuarie 2010 “Aplicarea directivei 2006/42/CE, cu privire la utilaje şi care modifică directiva 95/16/CE cu privire la ascensoare. Publicat în Monitorul Oficial nr. 41 din 19 februarie (Supl. Ordina. nr. 36). Directiva 2006/42/CE oferă bazele de reglementare pentru armonizarea cerinţelor esenţiale cu privire la sănătatea şi siguranţa în ce priveşte utilizarea utilajelor.

   http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:157:0024:0086:IT:PDF

DECRETUL LEGISLATIV NR. 81 DIN 9 APRILIE 2008

“Actualizarea articolului nr. 1 din legea nr. 123 din 3 august 2007, în materie de protecţie a sănătăţii şi siguranţei la locul de muncă“

Publicat în Monitorul Oficial nr. 101 din 30 aprilie 2008 - Supl. Ordina. nr. 108

   http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/08081dl.htm

TOP