SISTEME DESERVIRE LINII DE DECAPAJ

Utilajele şi sistemele BONFANTI asigură o administrare complet automatizată a manipulării materialelor în interiorul liniei de decapaj.

Aceasta duce la:

O mai bună calitate a produsului

 • Certificarea şi garanţia respectării timpilor procesului de producţie pentru fiecare produs supus tratamentului
 • Posibilitatea asocierii fiecărui produs tratat datele proprii din procesul de productie

Creşterea productivităţii

 • Timpi precişi ai procesului, constanţi şi independenţi de factorul uman

Reducerea la minim a personalului sin secţia de decapaj

 • Un singur operator pentru întreaga linie de decapaj. Aceasta chiar şi în cazul utilizării a 2 poduri rulante automatizate pentru manipulare

O mai bună calitate operativă a personalul de la liniile de decapaj

 • Responsabilul liniei de decapaj va avea doar rolul de supervizor şi de control. Nu va mai fi necesară prezenţa lui la bazinele de tratament

Creşterea siguranţei operative

 • Toate manipulările se efectuează fără a fi necesară prezenţa personalului evitând astfel posibilele probleme cu privire la siguranţa operativă a personalului

Principalele componente ale soluţiei propuse de BONFANTI sunt:

 • Poduri rulante automatizate
 • Sistemul de control al procesului de mişcare
 • Cârlige de agăţat greutăţi
 • Grajduri de intrare a materialului
 • Grajduri de ieşire a materialului
TOP